Zondagsschool Samuël

Op de zondagsschool worden kinderen van de basisschool elke zondagmorgen onderwijzen uit Gods Woord. Ze komen samen van 11.30 tot 12.30 uur in het verenigingsgebouw de Hoeksteen.

Er zijn twee groepen
Kinderen van groep 1 en 2 (of zij die in het tweede halfjaar 4 jaar hopen te worden)
Kinderen vanaf groep 3 tot en met 8

Kerstfeestviering
De jaarlijkse kerstfeestviering vindt plaats in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente op Eerste Kerstdag ’s avonds om 18.30 uur. Valt Eerste Kerstdag op zondag dan vindt de kerstfeestviering op de zaterdagavond ervoor plaats. Tijdens de kerstfeestviering wordt er afscheid genomen van de kinderen die de zondagsschool verlaten.

Contactmiddag

Elke maand, in de periode van september tot en met mei, is er in de Hoeksteen een contactmiddag. Hoewel in de eerste plaats onze ouderen in de gelegenheid worden gesteld deze middagen bij te wonen, zijn ook de alleenstaanden of andere belangstellenden hartelijk welkom, van welke leeftijd ook. Het is een plaats van ontmoeting. Op de contactmiddagen wordt een meditatie gehouden. Daarna is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Na de pauze wordt er een gedeelte uit een boek voorgelezen. De middagen beginnen om half 3 en duren tot omstreeks half 5 en staan onder leiding van de predikant.

Jeugdvereniging 

Eenmaal in de veertien dagen is de jeugd op zondagavond welkom in de pastorie. Dit is in de periode van oktober tot en met maart. Jongeren van 15 jaar en ouder zijn hartelijk welkom. Aangereikte onderwerpen worden besproken. Deze avonden staan onder leiding van de predikant. 

Bijbelkring

Minimaal eenmaal per maand, in de periode oktober tot en met mei wordt op woensdagavond een Bijbelkring gehouden in het verenigingsgebouw de Hoeksteen. Per seizoen wordt het te behandelen onderwerp door de predikant vastgesteld. Deze avonden beginnen om 20.00 tot ca. 21.30 uur 

Kinderclubs 't Anker en 't Hoeksteentje

In de periode van oktober tot en met april komen de kinderclubs bij elkaar op woensdagmiddag van 14.30 - 16.30 uur in verenigingsgebouw de Hoeksteen. Er wordt een Bijbelverhaal verteld aan de kinderen en daarna vinden er activiteiten plaats, zoals spelletjes en knutselen. 

De kinderen worden in 2 groepen verdeeld:

Kinderclub +6 ’t Hoeksteentje is groep 1 tot en met groep 5 van de basisschool
Kinderclub +8 ’t Anker is groep 6 tot en met 8 van de basisschool